Copyright © magistrica organizatorka Ines Stojanović

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh so osebna last, nekatere slike so last različnih avtorjev navedenih na Unsplash.com, v tem primeru so avtorji slik ustrezno navedeni.

Magistrica organizatorka Ines Stojanović ni odgovorna za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Pridržujem si pravico do sprememb vsebin objavljenih na svojih spletni strani.